STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Jednostka prowadząca
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów. Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć specjalistyczne stanowisko w większym ośrodku bibliotecznym. Pracującym bibliotekarzom ukończenie studiów pozwoli uzyskać nowe umiejętności i poszerzyć wiedzę fachową niezbędną do pracy w różnych typach bibliotek (studia nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza).

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych został przygotowany i jest realizowany we współpracy z bibliotekarzami-specjalistami w swoich dziedzinach, zatrudnionymi w największej bibliotece województwa zachodniopomorskiego - Książnicy Pomorskiej.
W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest system biblioteczny MAK + udostępniony przez Instytut Książki oraz szstem Aleph udostpnionz pryey ALEPH Polska, a take inne narzędzia pracy dostępne we współczesnych bibliotekach.
Łączny wymiar godzin: 240 godzin dydaktycznych

Warunki rekrutacji

Studia uruchomione. Rekrutacja dla dodatkowych chętnych:

https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/rejestracja.php

Szczegółowych informacji udziela B. Burdziak (sekretariat studiów): tel. (91) 444 2531;

adres sekretariatu: al. Mickiewicza 16, pok. 210
70-383 Szczecin

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w wersji elektronicznej. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich poza informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

Wykładowcy

Pracownicy bibliotek naukowych Szczecina oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nauka opracowania na dwóch systemach bibliotecznych (ALEPH i MAK +)!

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć.

W bieżącym roku akademickim, ze wzgledu na pandemię, zajęcia będą odbywać się w trybie hybrydowym (częściowo zdalnie, częściowo bezpośrednio).

W semestrze zimowym - zajęcia zdalne.

Harmonogram i plan zajęć zob. niżej (terminy zajęć).

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów.

Opłaty

1600 zł za semestr (3.200 zł za całe studia); możliwa płatność w ratach

 

Wykaz przedmiotów
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne (20 godz. w/ 30 godz. k)
 • Analiza i opracowanie dokumentów w komputerowym systemie bibliotecznym (30 k)
 • Informacja naukowa i działalność biblioteczno-informacyjna (30 k)
 • Bibliografia i pozostałe źródła informacji (10 k)
 • Historia książki i bibliotek (30 w)
 • Czytelnictwo (15 w)
 • Zagadnienia prawne w bibliotece (10 k)
 • Zbiory specjalne (10 k)
 • Literatura dziecięco-młodzieżowa w bibliotece (15 w)
 • Komunikacja społeczna i medialna (15 w)
 • Wprowadzenie do edytorstwa (10 w)
 • Redakcja tekstu - warsztaty (15 k)

    (w=wykład; k=konwersatorium)

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następującą dokumentację w formie elektronicznej (skany):
1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydruk po rejestracji w systemie ERK)
2. odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dwa zdjęcia w formacie dowodowym.

 

Sposób składania dokumentów

Należyzarejestrować się w systemie rekrutacji:

https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/rejestracja.php

oraz dostarczyć wymagane dokumenty w formie elektronicznej (skany) na adres e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl

adres sekretariatu: Bożena Burdziak, Kierownik Działu Obsługi Studenta
al. Mickiewicza 16, pok. 210
70-383 Szczecin

tel. (91) 444 2531

Terminy
składania dokumentów
do 30 XI 2020
rozpoczęcia zajęć
21 listopada 2020 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu rekrutacji.

W bieżącym roku akademickim, ze wzgledu na pandemię, zajęcia będą odbywać się w trybie hybrydowym (częściowo zdalnie, częściowo bezpośrednio).

W semestrze zimowym - zajęcia zdalne.

Harmonogram i plan zajęć w załączeniu.

 

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Borysowska

tel. (91) 48 19 315 (pn.-pt. 8:00-13:00)

adres e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

sekretariat

Sekretariat studiów prowadzi mgr Bożena Burdziak

tel. 91 444 2531

adres e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl

adres:

al. Mickiewicza 16, pok. 210
70-383 Szczecin