STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dla nauczycieli
Jednostka prowadząca
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów.
Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów podyplomowych samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć stanowisko wymagające szczegółowej wiedzy fachowej w większym ośrodku bibliotecznym. Specjalność nauczycielska studiów podyplomowych – adresowana do osób posiadających kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – przygotuje Absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza.

Opis kierunku/Program

Program studiów został przygotowany i jest realizowany we współpracy z bibliotekarzami specjalistami w swoich dziedzinach, zatrudnionymi w największej bibliotece województwa zachodniopomorskiego - Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest system biblioteczny MAK + udostępniony przez Instytut Książki oraz system Aleph udostępniony przez ALEPH Polska, a także inne narzędzia pracy dostępne we współczesnych bibliotekach.
Łączny wymiar godzin wynosi: 300 godzin dydaktycznych i 60 godz. praktyki.

Warunki rekrutacji

STUDIA URUCHOMIONE - trwa drugi nabór do 30.11.2019

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów. Pierwszym krokiem jest elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wydział. Szczegółowych informacji udziela B. Burdziak (sekretariat studiów): tel. (91) 44 42 808; adres e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl

Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich poza informacją naukową i bibliotekoznawstwem, posiadających dodatkowo kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w bibliotece szkolnej.

Wykładowcy

Pracownicy bibliotek naukowych Szczecina oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nauka opracowania na dwóch systemach bibliotecznych (ALEPH i MAK +)!

Organizacja nauki

STUDIA URUCHOMIONE - trwa drugi nabór.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin (wejście od parkingu lub wejście służbowe, VI piętro, sala 613 lub 614)

 

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów, w tym także po zaliczeniu obowiązkowej dla specjalności nauczycielskiej praktyki w bibliotece szkolnej.

Opłaty

1750,- zł / semestr (łączny koszt studiów dla specjalności nauczycielskiej: 3500,- zł), możliwa płatność w ratach

Wykaz przedmiotów
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne (20 godz. w/ 30 godz. k)
 • Analiza i opracowanie dokumentów w komputerowym systemie bibliotecznym (30 k)
 • Informacja naukowa i działalność biblioteczno-informacyjna (30 k)
 • Bibliografia i pozostałe źródła informacji (10 k)
 • Historia książki i bibliotek (30 w)
 • Czytelnictwo (15 w)
 • Zagadnienia prawne w bibliotece (10 k)
 • Zbiory specjalne (10 k)
 • Literatura dziecięco-młodzieżowa w bibliotece (15 w)
 • Komunikacja społeczna i medialna (15 w)
 • Wprowadzenie do edytorstwa (10 w)
 • Redakcja tekstu - warsztaty (15 k)
 • Biblioteka w systemie szkolnym (30 w/ 30 k)


(w=wykład; k=konwersatorium)

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następującą dokumentację w sekretariacie studiów:
1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dwa zdjęcia w formacie dowodowym.

Kontakt do sekretariatu (mgr B. Burdziak): tel. (91) 444 3487

adres e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl; adres: 

Bożena Burdziak, Kierownik Działu Obsługi Studenta
Uniwersytetu Szczecińskiego
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 12 (p. S260)

 

 

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą - do sekretariatu studiów - p. B. Burdziak, tel. (91) 444 3487;

adres e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl

adres: Bożena Burdziak, Kierownik Działu Obsługi Studenta
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 12 (p. S260), 71-004 Szczecin

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Terminy
składania dokumentów
Studia ruszyły, trwa drugi nabór! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
22 listopada 2019 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów  i szczegółowym planem zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu rekrutacji.

UWAGA: ZMIANA PLANU!

(harmonogram zjazdów i szczegółowy plan na cały semestr w załączeniu).

 

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Borysowska

tel. (91) 48 19 315 (pn.-pt. 8:00-13:00)

adres e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

sekretariat

Sekretariat studiów prowadzi mgr Bożena Burdziak

tel. (91) 444 3487

adres e-mail: bozena.burdziak@usz.edu.pl

adres:

Bożena Burdziak, Kierownik Działu Obsługi Studenta
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 12 (p. S260), 71-004 Szczecin