STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność nauczycielska) - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydział
Wydział Filologiczny
Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyska teoretyczną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu bibliotekarstwa, związane z organizacją zbiorów bibliotecznych, w tym – przede wszystkim – umiejętność tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów.
Pozna także nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne, techniki wyszukiwawcze i zasady organizacji dostępu do e-źródeł. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Absolwentom studiów podyplomowych samodzielnie prowadzić placówkę biblioteczną lub objąć stanowisko wymagające szczegółowej wiedzy fachowej w większym ośrodku bibliotecznym. Specjalność nauczycielska studiów podyplomowych – adresowana do osób posiadających kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – przygotuje Absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela bibliotekarza.

Opis kierunku/Program

Program studiów został przygotowany i jest realizowany we współpracy z bibliotekarzami specjalistami w swoich dziedzinach, zatrudnionymi w największej bibliotece województwa zachodniopomorskiego - Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest system biblioteczny MAK + udostępniony przez Instytut Książki oraz system Aleph udostępniony przez ALEPH Polska, a także inne narzędzia pracy dostępne we współczesnych bibliotekach.
Łączny wymiar godzin wynosi: 300 godzin dydaktycznych i 60 godz. praktyki.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów. Pierwszym krokiem jest elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wydział. Szczegółowych informacji udziela B. Burdziak (sekretariat studiów): tel. (91) 44 42 808; adres e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl

Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich poza informacją naukową i bibliotekoznawstwem, posiadających dodatkowo kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych, zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w bibliotece szkolnej.

Wykładowcy

Pracownicy bibliotek naukowych Szczecina oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nauka opracowania na dwóch systemach bibliotecznych (ALEPH i MAK +)!

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów i szczegółowym planem zajęć.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin (wejście od parkingu lub wejście służbowe, VI piętro, sala 613 lub 614)

 

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich przewidzianych programem przedmiotów, w tym także po zaliczeniu obowiązkowej dla specjalności nauczycielskiej praktyki w bibliotece szkolnej.

Opłaty

1750,- zł / semestr (łączny koszt studiów dla specjalności nauczycielskiej: 3500,- zł), możliwa płatność w ratach

Wykaz przedmiotów
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne (20 godz. w/ 30 godz. k)
 • Analiza i opracowanie dokumentów w komputerowym systemie bibliotecznym (30 k)
 • Informacja naukowa i działalność biblioteczno-informacyjna (30 k)
 • Bibliografia i pozostałe źródła informacji (10 k)
 • Historia książki i bibliotek (30 w)
 • Czytelnictwo (15 w)
 • Zagadnienia prawne w bibliotece (10 k)
 • Zbiory specjalne (10 k)
 • Literatura dziecięco-młodzieżowa w bibliotece (15 w)
 • Komunikacja społeczna i medialna (15 w)
 • Wprowadzenie do edytorstwa (10 w)
 • Redakcja tekstu - warsztaty (15 k)
 • Biblioteka w systemie szkolnym (30 w/ 30 k)


(w=wykład; k=konwersatorium)

Dokumenty

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następującą dokumentację w sekretariacie studiów:
1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dwa zdjęcia w formacie dowodowym.

 

 

Sposób składania dokumentów

Wszystkie dokumenty (zob. WARUNKI REKRUTACJI) można przedłożyć w formie kopii - potwierdzenie może być dokonane na miejscu po okazaniu oryginałów.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziany limit, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wydział.

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 31.10.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek-sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem zjazdów  i szczegółowym planem zajęć, który zostanie opracowany po zakończeniu rekrutacji.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Borysowska

tel. (91) 48 19 176 (pn.-pt. 8:00-13:00)

adres e-mail: a.borysowska@ksiaznica.szczecin.pl

sekretariat

Sekretariat studiów prowadzi mgr Bożena Burdziak

tel. (91) 444 2808

adres e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl