STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Business Coaching - 2 edycja - nowy nabór
Jednostka prowadząca
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim
Cel studiów

Celem studiów jest pozyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania Business Coachingu jako podstawowego instrumentu rozwoju biznesu we współczesnych organizacjach.

Więcej na stronie http://www.gorzow.usz.edu.pl/images/US_ulotka_v01.pdf

Opis kierunku/Program

Program studiów pozwala słuchaczom rozwinąć  strategiczne kompetencje w zakresie  Business Coaching. Praktyczny charakter studiów zapewnią praktycy (certyfikowani trenerzy posiadający akredytację International Coach Federation) opierający swoją wiedzę na doświadczeniach biznesowych oraz  posługujący się aktywnymi formami nauczania. W tym względzie proces i metody kształcenia oparte są o   studia przypadków, które  pozwolą słuchaczom na aktywne uczestnictwo i wymianę poglądów w obszarze Business Coaching.

Warunki rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Uczestnicy

Studia podyplomowe są skierowane do menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy, pracowników  działów personalnych, psychologów, pedagogów,  osób zainteresowanych samorozwojem.

Wykładowcy

Pracownicy naukowi oraz certyfikowani trenerzy posiadający akredytację International Coach Federation  (ICF).

Organizacja nauki
 • Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00, co dwa tygodnie.
Czas trwania
1 rok/dwa semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą sie wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym złożeniu i zaliczeniu pracy dyplomowej

Opłaty

1850 za semestr (3700; zł. za całe studia). Istnieje możliwość opłaty w ratach. 

 

Wykaz przedmiotów
 • Business Coaching – kluczowa kompetencja menedżera
 • Design thinking
 • Business Coaching a budowanie kultury organizacyjnej
 • Narzędzia i  techniki Business coachingu
 • Zarządzanie talentami w coachingu
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja w coachingu
 • Coaching grupowy i zespołowy
 • Wizerunek coacha
 • Kontrakt coachingowy
 • Etyka zawodowa coacha
 • Warsztaty dobrej praktyki Business Coachingu
 • Coachingowa superwizja
 • Seminarium
 • Łącznie 190 godziny
Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa nastepującą dokumentację:

1.Odpis dyplomu ukończenia studiów

2.Kwestionariusz osobowy - do pobrania 

3.Zdjęcie w formacie dowodowym  - 1 szt. 

4.Kserokopia dowodu osobistego - (awers i rewers - rozjaśniony i powiększony)

Limit miejsc: 30 osób

Kontakt w sprawie zapisu: mgr Katarzyna Matysiak  tel. (91) 444 1083

adres e-mail:katarzyna.matysiak@univ.szczecin.pl

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
mgr Katarzyna Matysiak
ul. Myśliborska 30, pok.100
tel: 91 444 1083
e-mail: katarzyna.matysiak@univ.szczecin.pl

 

Terminy
składania dokumentów
31.10.2016
rozpoczęcia zajęć
listopad 2016 r.
terminy zajęć

2 semestry

Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

e-mail: kontakt@tomaszbertnat.pl

tel. 91 444 2093

sekretariat

mgr Katarzyna Matysiak
ul. Myśliborska 30, pok.100
tel: 91 444 10 83
e-mail: katarzyna.matysiak@univ.szczecin.pl