STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Coaching menedżerski
Jednostka prowadząca
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest:

 • rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
 • zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
  • kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
  • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
  • prawidłowego wykorzystywania modeli stosowanych w coachingu,
  • prowadzenia profesjonalnego coachingu,
  • wykorzystania coachingu w różnych obszarach– biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
  • nawiązania kontaktu z klientem coachingu, analizy jego potrzeb, zawarcia kontraktu i kształtowania długotrwałych relacji,
 • intensywny, własny rozwój Słuchaczy 
Opis kierunku/Program

Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejetności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Warunki rekrutacji

Ukończone studia pierwszego stopnia.

O przyjęciu decyduje spełnienie warunków formalnych, a następnie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Adresatami studiów są:

 • menedżerowie wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorcy,
 • właściciele firm,
 • pracownicy działów personalnych
 • osoby odpowiedzialne za rozwój osób w organizacji
 • osoby mające kontakt z klientem
 • doradcy zawodowi
 • trenerzy
 • konsultanci
 • specjaliści i eksperci różnych specjalności
 • aktualni i przyszli coachowie
 • pedagodzy 
 • psychologowie
 • osoby nastawione na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiagania celów osobistych i zawodowych
Wykładowcy

Kadra studiów to połączenie wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków.

Wykładowcami są profesorowie i doktorzy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz doświadczeni praktycy – specjaliści:

 • aktedytowani na poziomie ACC i PCC coachowie ICF
 • certyfikowani trenerzy i eksperci

m. in.:

Beata Bliźniuk -“ doradca biznesowy & coach ICF, wspierający kadrę menedżerską. Akredytowany konsultant HATS. Absolwentka programów menedżerskich Harvard Business School z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach.

Katarzyna Dujanowicz- certyfikowany Coach CoachWise™akredytowany  na poziomie PCC przez ICF, Coach Akredytowny przez Izbę Coachingu, Superwizor Coachingu, członkek komisji ds. Edukacji i Akredytacji przy ICF. Autorka Modelu Efektywnej Superwizji 3K.

Danuta Karżel -  akredytowany Coach ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Praktyk, wieloletnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim, Dyrektor Oddziału jednego z wiodących banków w Polsce.

Elżbieta Stelmach - dyplomowany coach i doradca zawodowy, trener biznesu z 20. letnim doświadczeniem, przedsiębiorca- prowadzi Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia w Szczecinie.

Organizacja nauki

Nauka odbywać się będzie w formie zjazdów weekendowych -  w soboty i niedziele 

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia
 • obecność i aktywność  na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
 • napisanie i obrona pracy końcowej

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów 4500 zł (2250 zł za semestr)

Możliwość płatności w ratach

Wykaz przedmiotów
 • Psychologia stosowana - znaczenie psychologii w pracy coacha
 • Psychologia sukcesu w pracy indywidualnej i zespołowej- pespektywa coachingowa
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Etyka w biznesie -etyka zawodowa coacha
 • Obszary pracy menedżerskiej vs obszary pracy coachingowej 
 • Kompetencje menedżerskie
 • Komunikacja w pracy menedżera
 • Motywacja w pracy menedżera
 • Struktura i proces, modele coachingu
 • Kodeks etyki ICF - przypadki i kontrowersje
 • Kontrakt i cele w coachingu
 • Obecność coachingowa. Stan i tożsamość coacha
 • Słuchanie, mocne pytania i odzwierciedlenie w coachingu
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Przywództwo coachingowe a coaching zespołów
 • Coaching - narzędzie w pracy menedżera
 • Diagnostyka potencjału rozwoju osobistego
 • Coaching kariery
 • Coaching grupowy
 • Superwizja grupowa
 • Seminarium 
Dokumenty
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie - kwestionariusz kandydata,
 • 2 zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm,
 • kserokopia dowodu osobistego (najlepiej powiększona i rozjaśniona)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
z dopiskiem „dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka - Coaching menedżerski”

lub złożyć je osobiście na Wydziale (adres powyżej) w Sekretariacie Instytutu  Zarządzania i Marketingu (pokój 336) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka - Coaching menedżerski”

kontakt tel.: 91 444 1985 - sekretariat Instytutu  Zarządzania i Marketingu

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć
Zajęcia odbywać się będą od październik 2018 r. do czerwca 2019 r.
Kontakt
kierownik studiów

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka

coach ICF na poziomie ACC 

e-mail: ewa.mazur-wierzbicka@wp.pl

sekretariat

e-mail: coaching-podyplomowe@wp.pl

Instytut  Zarządzania i Marketingu (pokój 336)

tel.91 444 1985

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin