STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel studiów

Zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogiczno-psychologicznych oraz  metodycznych koniecznych do nauczania języków obcych (niemieckiego lub angielskiego) dzieci we wczesnej edukacji (w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej)

Oprócz tradycyjnego uczenia języków obcych słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie dwujęzycznego przyswajania języka drugiego przez dzieci za pomocą metody immersji, co jest przełomowe w nauczaniu języków obcych.

 

Opis kierunku/Program

KWALIFIKACJE

Absolwent otrzymuje uprawnienia do nauczania języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) i prowadzenia edukacji dwujęzycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kwalifikacje poświadczone są świadectwem ukończenia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ukończenie kierunku stwarza także możliwość zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języków obcych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (w zespołach wychowania przedszkolnego  i punktach przedszkolnych) oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

 

Warunki rekrutacji

ADRESACI STUDIÓW

a) absolwenci studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie dwujęzycznej edukacji dziecka
i nauczania języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie wczesnej edukacji.

b) czynni zawodowo nauczyciele przedszkola i  nauczania wczesnoszkolnego (kl. I-III).

 REKRUTACJA   brak zgłoszenia  studiów na r.a 2018/2019

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Kandydaci na studia powinni legitymować się znajomością języka angielskiego lub niemieckiego przynajmniej na poziomie B2 - wg ESOKJ.

Poziom B2 MOŻNA UZUPEŁNIĆ w trakcie trwania studiów.

PROMOCJA!! Pierwszych zapisanych 20 osób (10-j.niemiecki, 10-j.angielski) ma możliwość uzyskania 10% rabatu na kurs językowy przygotowujący do zdania egzaminu FCE. Kurs daje kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dn. 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Wykładowcy

Prowadzący poszczególne moduły to wykwalifikowana kadra dydaktyczna z długoletnim doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami.

Grupę wykładowców tworzą m.in. metodycy oraz lektorzy języka angielskiego i niemieckiego.

 

Organizacja nauki

Zajęcia realizowane są w bogato wyposażonych salach w  formie interesujących warsztatów metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru praktycznego. 

Wszystkie zjazdy zjazdy odbywają się w Instytucie Pedagogiki US, ul. Ogińskiego 16/17 Szczecin.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

ZALICZENIE STUDIÓW odbywa się na podstawie:

- aktywnego uczestniczenia w zajęciach objętych planem
- odbycia praktyki pedagogicznej
- opracowania projektu metodycznego (pracy dyplomowej)

Opłaty

1400 złotych/semestr

Istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Wykaz przedmiotów

Wykaz przedmiotów zostanie udostępniony w harmonogramie na pierwszym spotkaniu.

Dokumenty

DOKUMENTY

- kwestionariusz kandydata + 2 zdjęcia
- ksero dowodu osobistego (awers i rewers)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
- poświadczenie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego - poziom B2 wg ESKOKJ
- zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Instytut Pedagogiki US

ul. Ogińskiego 16/17
71-431 Szczecin
sekretariat

tel. 91 444 37 58 lub 91 444 37 53

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 15 stycznia do 28 lutego 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2018 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie. 

 

Kontakt
kierownik studiów

dr Małgorzata Falkiewicz-Szult

Instytut Pedagogiki US
ul. Ogińskiego 16/17
71-431 Szczecin
pokój 6

email: malfal@op.pl
tel. 501 131 546

Strona www: nauczanie.usz.edu.pl

sekretariat

Instytut Pedagogiki US

ul. Ogińskiego 16/17
71-431 Szczecin
sekretariat

tel. 91 444 37 58, 444 37 53