STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
E-commerce
Jednostka prowadząca
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Cel studiów

E-commerce oraz portale społecznościowe –sprawiły, że z Internetu korzysta coraz więcej ludzi – szacuje się, że ponad 20 milionów Polaków. Powstają sklepy internetowe, serwisy aukcyjne oraz platformy rozliczeniowe, które są źródłem dużego zapotrzebowania na specjalistów potrafiących właściwie dobierać, wdrażać, a także dostosowywać produkty informatyczne. Dlatego celem Studiów Podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kompetencji zawodowych między innymi w zakresie:

- kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym budowania strategii biznesowych, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami

- wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności e-commerce

- właściwej selekcji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów

 - zarządzania projektami oraz ewaluacji działań z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych

Studia te pozwolą także na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie rzeczywistych problemów z zakresu e-commerce.

Opis kierunku/Program

Kierunek został przygotowany we współpracy z firmą eMARKETINGOWO.PL

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: genezy i rozwoju handlu elektronicznego, modeli biznesowych w Internecie, oprogramowania E-commerce, wielokanałowej sprzedaży w sklepach internetowych. Ponadto Uczestnicy przedmiotowych zajęć  poznają zasady prowadzenia działalności e-commerce w aspekcie prawnym, w tym również w zakresie wynikającym z przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące programu kształcenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

Warunki rekrutacji

Posiadanie dyplomu licencjata (inżyniera), posiadanie dyplomu magistra.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Adresatami są specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i strategii rozwoju, kadra zarządzająca, przedsiębiorcy chcący wykorzystać Internet do usprawnienia obsługi klienta, promocji sprzedaży, komunikowania się z klientem, twórcy nowych przedsięwzięć e-biznesowych oraz osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji w zakresie e-commerce.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz specjaliści - praktycy i trenerzy z zewnątrz. Partnerem merytorycznym kierunku jest firma eMARKETINGOWO.PL

 

 

 

 

Organizacja nauki

Zjazdy będą odbywać się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Czas trwania
2 semestry
Warunki zaliczenia

- zaliczenie wszystkich przedmiotów

- obrona pracy dyplomowej

Opłaty

1400 zł/semestr

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów (nawet do 80%) z Funduszu Usług Rozwojowych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy mają swoją siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://rekrutacja.wzieu.pl/?id_article=77

oraz na:  http://www.fur.pfp.com.pl/

Wykaz przedmiotów
 1. Analityka Internetowa w E-commerce (LAB)
 2. Aspekty prawne w E-commerce 
 3. Automatyzacja procesów w e-commerce
 4. Budowa e-sklepu - fundamenty
 5. E-mail marketing (LAB)
 6. Geneza i rozwój handlu elektronicznego
 7. Liderzy E-commerce w Polsce i na Świecie
 8. Logistyka w sklepach internetowych
 9. M-commerce
 10. Media społecznościowe w zarządzaniu marketingiem przedsiębiorstwa (LAB)
 11. Modele biznesowe w Internecie
 12. Oprogramowanie E-commerce (LAB) 
 13. Pozycjonowanie stron www (LAB)
 14. Realizacja procesów płatności
 15. Rynek E-commerce w Polsce
 16. Seminarium dyplomowe
 17. Strategie promocji sprzedaży w E-commerce 
 18. Technologie wspierające E-commerce
 19. Użyteczność sklepów internetowych 
 20. Wielokanałowa sprzedaż w sklepach internetowych 
 21. Wprowadzenie do programu reklamowego Google AdWords (LAB)
 22. Zarządzanie bezpieczeństwem sklepów internetowych
 23. Zarządzanie relacjami z klientami w oparciu o systemy klasy CRM
 24. Zarządzanie wizerunkiem firmy w Internecie
Dokumenty
 • podanie - kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
 • poświadczona przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,

71 – 004 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Dokładne informacje na stronie wydziału: www.wzieu.pl
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

zostaną podane w późniejszym czasie

Kontakt
kierownik studiów

prof. US dr hab. Wojciech Downar
Katedra Organizacji i Zarządzania

sekretariat

Dziekanat (pokój 014)
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71 – 004 Szczecin
Tel. (91) 44-43-376

podyplomowe@wzieu.pl