STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - rekrutacja na semestr letni
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Opis kierunku/Program
Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli i absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich), posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Warunki rekrutacji

Rekrutacja na semstr letni rusza od 27.01.2020 r.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków pedagogicznych z I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
  • kwestionariusz osobowy kandydata
  • zdjęcia - 1 szt.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecinskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie w piątki (od godz. 15.00-20.00) i soboty ( od 8.00-20.00).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów  jest: zaliczenie na pozytywną ocenę przewidzianych w programie studiów przedmiotów prowadzonych w formie ćwiczeń i wykładów; zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

3600 zł (1200 zł za semestr- możwliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty - max 4)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW.

Dokumenty

Zasady rekrutacji:

Warunkiem rekrutacji na studia będzie złożenie w sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunków pedagogicznych z I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
  • kwestionariusz osobowy kandydata
  • zdjęcia - 1 szt.

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą:

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Pedagogiki

ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431

pok. nr 3  

z dopiskiem  Studia Podyplomowe

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja poprzez system ERK na semestr letni od 27.01.2020r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2020
terminy zajęć
od marca 2020 r.
Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. społ. Joanna Buława-Halasz,

e-mail:  joanna.bulawa-halasz@usz.edu.pl,

tel. 535 823 158

sekretariat

Instytut Pedagogiki 

Joanna Kamińska

 (pokój 14)

joanna.kaminska@usz.edu.pl