STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Master of Business Administration - rekrutacja przedłużona do 30.11.2019r. !
Jednostka prowadząca
Studium MBA
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej, aktywności i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu, umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania, inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową.

Opis kierunku/Program

Master of Business Administration - prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

Wszelkie informacje dostępne na stronie www.mba.univ.szczecin.pl

 

Warunki rekrutacji

Od kandydatów wymagane jest:

 • wykształcenie wyższe – niekoniecznie ekonomiczne
 • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa
 • przynajmniej jeden list polecający
 • predyspozycje menedżerskie
 • silna motywacja do ukończenia Studium MBA

Podstawą przyjęcia jest pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat na studenta MBA powinien złożyć w Sekretariacie Studium MBA pakiet dokumentów.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Osoby z wykształceniem wyższym na średnich bądź wyższych szczeblach kadry kierowniczej.

Wykładowcy
 • dr Marek Zwolankowski
 • prof. Claudio Vignali
 • dr hab. prof. US Edyta Rudawska
 • dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
 • prof. dr hab. Wanda Skoczylas
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Gos
 • dr Przemysław Mućko
 • prof. Henry Palowski
 • prof. dr hab. Jan Jeżak
 • dr hab. Zbigniew Matyjas
 • mgr Małgorzata Głębocka-Szurko
 • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
 • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
 • dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita
 • dr hab. prof. US Sebastian Majewski
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
 • dr hab. prof. US Agnieszka Majewska
 • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
 • dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
 • dr hab. Daniel Wacinkiewicz
 • dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
 • mgr Dariusz Weber
 • mgr Mateusz Czerwiński
Organizacja nauki

Studium MBA trwa dwa lata (cztery semestry). Nauka odbywa się w formie zjazdów weekendowych. W ciągu semestru akademickiego planowanych jest przeważnie 10 zjazdów weekendowych po 14 godzin na zjazd (zajęcia trwają 8 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę).

Językiem wykładowym Studium MBA jest język polski. Wszystkie wykłady gości zagranicznych oraz anglojęzyczne materiały dydaktyczne są tłumaczone na język polski. Pożądana jest jednak przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego ze względu na możliwość korzystania z najnowszej literatury w języku angielskim dostępnej w Bibliotece MBA.

Studenci MBA mogą korzystać z laboratorium komputerowego z bezpośrednim dostępem do Internetu. Dostępne są również bazy artykułów naukowych,krajowych i zagranicznych. Ułatwiają one przygotowywanie prac zaliczeniowych w modułach oraz prac dyplomowych. Studenci MBA mają także dostęp do podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących gospodarki narodowej, gospodarki innych krajów, danych branżowych oraz szczegółowych danych podmiotów notowanych na giełdzie dzięki dostępowi do serwisu Notorii.

Czas trwania
2 lata, 4 semestry
Warunki zaliczenia

Egzaminy po poszczególnych modułach oraz obrona pracy dyplomowej

Student Studium MBA musi zdać 12 egzaminów zaliczających poszczególne moduły MBA. Studium kończy się obroną pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest recenzowana przez zewnętrznego recenzenta.

Opłaty

Czesne za dwuletni okres studiów wynosi odpowiednio:

 1. przy jednorazowej wpłacie za dwa lata nauki –  24.000 zł
 2. przy dwóch ratach po 13.000 zł, płatnych na początku każdego roku – 26.000 zł
 3. przy czterech ratach po 7.000 zł, płatnych na początku każdego semestru – 28.000 zł

Dla pracowników delegowanych z firm przewidujemy upusty uzależnione od ilości zgłoszonych osób:

 • od 2 do 3 osób upust w wysokości 5%,
 • od 4 do 5 osób upust w wysokości 10%,
 • powyżej 6 osób upust w wysokości 15%.
Wykaz przedmiotów

Program Podyplomowego Studium Menedżerskiego Master of Business Administration (MBA) obejmuje 12 modułów:

 1. Ekonomika biznesu
 2. Zarządzanie projektami
 3. Metody ilościowe w ekonomii
 4. Marketing
 5. Zachowania organizacyjne
 6. Controlling i rachunkowość zarządcza
 7. Zarządzanie strategiczne
 8. Zarządzanie finansami
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 10. Systemy informacyjne w biznesie
 11. Gry strategiczne
 12. Prawo gospodarcze
Dokumenty

Pakiet dokumentów zgłoszenia na Studium MBA zawiera:

 1. list motywacyjny
 2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 3. kwestionariusz osobowy
 4. CV z rozbudowanym opisem kariery zawodowej
 5. przynajmniej jeden list polecający
 6. trzy zdjęcia (o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm)
 7. kopię dowodu osobistego
 8. podanie – kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
 9. deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium MBA US

wszelkie informacje dostępne na stronie mba.univ.szczecin.pl

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019 r.
terminy zajęć

Weekendowe zjazdy dwa razy w miesiącu, przerwa wakacyjna lipiec-wrzesień

Kontakt
kierownik studiów

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

tel. 91 444 1903

sekretariat

mgr Patrycja Skwierawska tel. 91 444 2125

mgr Justyna Wasilewicz tel. 91 444 2125