STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Pedagogika leczniczo - terapeutyczna
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie Słuchaczy w interdyscyplinarną wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami chorującymi przewlekle i z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto celem jest rozwój kompetencji Słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością ruchową i chorych przewlekle.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób chorujących na choroby przewlekłe.

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Uczestnicy

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej prowadzone jest dla osób, które:

  1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej 

  2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej

Wykładowcy

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

 

1. Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i nauczycieli posiadających kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.

2. W kształceniu biorą udział osoby prowadzące badania naukowe w dyscyplinie naukowej pedagogika, w zakresie pedagogiki specjalnej i w dyscyplinie naukowej psychologia.

3. W kształceniu prowadzonym na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej biorą udział wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzonym przez uczelnię w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku pedagogika specjalna.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych.

Forma zakończenia studiów: egzamin końcowy. 

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie trzech semestrów (zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych), spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

Opłaty

1200 zł./semestr

 

UWAGA: Brak wpisowego i innych dodatkowych opłat rekrutacyjnych.

Wykaz przedmiotów

.

Dokumenty

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

 

 

Sposób składania dokumentów

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. 

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019
terminy zajęć

.

Kontakt
kierownik studiów

dr n. społ. Agata Chilman, e-mail:  agata.chilman@usz.edu.pl, tel. 500 226 298

sekretariat

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53