STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia z Teologii, Koszalin
Jednostka prowadząca
Wydział Teologiczny, Sekcja w Koszalinie
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

Studia dla absolwentów innych kierunków studiów (min. I stopnia). Dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej. 

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe


Warunki rekrutacji

 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych (min. I stopnia).

Wykładowcyks. dr hab. Edward Sienkiewicz prof. US

ks. dr Dariusz Wypych

ks. dr Roman Misiak

bp. dr Krzysztof Zadarko

ks. dr Andrzej Wańka

ks. dr Wojciech Wójtowicz

 

W roku akademickim 2019/2020:

dr hab. Zbigniew Danielewicz

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański

ks. dr Remigiusz Szauer

ks. dr hab prof. US Janusz Bujak

ks. dr Tadeusz Ceynowa

ks. dr Arkadiusz Trochanowski

 

Organizacja nauki

 Zajęcia odbywają się w środy od godziny 16.00 do 21.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

Czas trwania
4 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Chętni posiadający tytuł magistra teologii mogą ponadto zdawać egzamin końcowy z teologii, nadający tytuł licencjata z teologii (kościelnego).

Opłaty

Opłata za studia wynosi 800 zł za semestr, razem 3.200 zł

Wykaz przedmiotów

Teologia dogmatyczna

Teologia pastoralna

Katolicka nauka społeczna

Religiologia

Homiletyka

Teologia fundamentalnaTeologia dogmatyczna

Stary Testament

Socjologia młodzieży

Teologia dogmatyczna

Historia Kościoła

Ekumenizm

Dokumenty

- podanie kandydata na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu ERK po rejestracji konta)

- dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli jest)

- dwa zdjęcia

- dowód osobisty (do wglądu)

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą - w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r.
terminy zajęć

W wybrane środy roku akademickiego - terminy zostaną podane słuchaczom po rozpoczęciu zajęć

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik Studiów Podyplomowych

ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US

tel. kom. 606 453 813

e-mail: jbujak@koszalin.opoka.org.pl

sekretariat

Sekretariat WT

ks. Krzysztof Gorczyński

tel. 94 345 90 22

e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl