STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia z Teologii, Koszalin - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Wydział Teologiczny, Sekcja w Koszalinie
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

Studia dla absolwentów innych kierunków studiów (min. I stopnia). Dają możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy teologicznej. 

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe


Warunki rekrutacji

 

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych (min. I stopnia).

Wykładowcy

W roku akademickim 2019/2020:

 
dr hab. Zbigniew Danielewicz
ks. prof. zw. dr hab. Janusz Lemański
ks. dr Remigiusz Szauer
ks. dr hab prof. US Janusz Bujak
ks. dr Tadeusz Ceynowa
ks. dr Arkadiusz Trochanowski
 
W roku akademickim 2020/2021:
 
ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak
bp dr Krzysztof Włodarczyk
ks. dr Dariusz Wypych
bp dr Krzysztof Zadarko
ks. prof. zw. dr hab. Edward Sienkiewicz
ks. dr Piotr Skiba
Organizacja nauki

 Zajęcia odbywają się w środy od godziny 16.00 do 21.00 w budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie.

Czas trwania
4 semestry
Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Chętni posiadający tytuł magistra teologii mogą ponadto zdawać egzamin końcowy z teologii, nadający tytuł licencjata z teologii (kościelnego).

Opłaty

Opłata za studia wynosi 800 zł za semestr, razem 3.200 zł

Wykaz przedmiotów
W roku akademickim 2019/2020:
 
Teologia dogmatyczna I
Stary Testament
Socjologia młodzieży
Teologia dogmatyczna II
Historia Kościoła
Ekumenizm
 
W roku akademickim 2020/2021:
 
Prawo kanoniczne
Teologia małżeństwa i rodziny
Teologia pastoralna ogólna
Homiletyka
Teologia dogmatyczna III
Teologia moralna
Dokumenty

- podanie kandydata na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu ERK po rejestracji konta)

- dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli jest)

- dwa zdjęcia

 

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą - w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 19 października 2019 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r.
terminy zajęć

W wybrane środy roku akademickiego - terminy zostaną podane słuchaczom po rozpoczęciu zajęć

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik Studiów Podyplomowych

ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US

tel. kom. 606 453 813

e-mail: jbujak@koszalin.opoka.org.pl

sekretariat

Sekretariat WT

ks. Krzysztof Gorczyński

tel. 94 345 90 22

e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl