STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przygotowanie pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa. Nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli pracownicy naukowi Instytutu Psychologii i Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Opis kierunku/Program

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa. 

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Złożenie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Uczestnicy

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Liczba godzin praktyk: 120 godzin Przewidziane są do realizacji w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych planem oraz egzamin końcowy.

Opłaty

1200,00 zł za jeden semestr

Wykaz przedmiotów

Przykładowe przedmioty:

  • metodyka pracy nauczyciela psychologa
  • pedagogika
Dokumenty
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy  - wydruk z systemu ERK
  • zdjęcie - 1 szt.,

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Za pośrednictwem poczty:

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

dopisek \"studia podyplomowe\"

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2020 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2020 r.
terminy zajęć

październik 2020 r. - marzec 2022 r.

Kontakt
kierownik studiów

dr Marta Komorowska-Pudło

e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl

sekretariat

Joanna Szpunar

tel. 91 444 3240

e-mail: joanna.szpunar@usz.edu.pl