STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przyroda
Jednostka prowadząca
Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
Wydział
Wydział Biologii
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do nauczania przyrody w szkole podstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej.

Opis kierunku/Program

-

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Uczestnicy

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę z zakresu metodyki nauczania przyrody oraz zapoznaje się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajazdy studiów podyplomowych odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele (godz. 9:00 - 17:00)

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotów wynikających z planu studiów, terminowe złożenie pracy końcowej oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 1400 zł/ semestr. Studia trwają 3 semestry.

Wykaz przedmiotów

Wykaz przedmiotów znajduje się w załączniku: Plan studiów.

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • podanie - kwestionariusz kandydata (w załączniku)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • świadectwo/zaświadczenie uzyskania uprawnień do nauczania
  • 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego)
  • kserokopia dowodu osobistego

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą.

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii

dr Anna Nowak

ul. Wąska 13

p.311

tel. 91 444 1672

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 12 czerwca 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2018 r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów podyplomowych Przyroda:

dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

tel.: 91 444 1670

sekretariat

Obsługa administracyjna  studiów podyplomowych Przyroda:

dr Anna Nowak

e-mail: annanowa@univ.szczecin.pl, taks@univ.szczecin.pl

tel: 91 444 16 72