STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Przyroda
Jednostka prowadząca
Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
Wydział
Wydział Biologii
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do nauczania przyrody w szkole podstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej.

Opis kierunku/Program

-

Warunki rekrutacji

.

Uczestnicy

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę z zakresu metodyki nauczania przyrody oraz zapoznaje się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajazdy studiów podyplomowych odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele (godz. 9:00 - 17:00)

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotów wynikających z planu studiów, terminowe złożenie pracy końcowej oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 1400 zł/ semestr. Studia trwają 3 semestry.

Wykaz przedmiotów

Wykaz przedmiotów znajduje się w załączniku: Plan studiów.

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • podanie - kwestionariusz kandydata (w załączniku)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • świadectwo/zaświadczenie uzyskania uprawnień do nauczania
  • 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego)
  • kserokopia dowodu osobistego

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą.

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii

dr Anna Nowak

ul. Wąska 13

p.311

tel. 91 444 1672

Terminy
składania dokumentów
.
rozpoczęcia zajęć
MARZEC 2019 r.
terminy zajęć

Terminy zajęć zostaną podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik studiów podyplomowych Przyroda:

dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

tel.: 91 444 1670

sekretariat

Obsługa administracyjna  studiów podyplomowych Przyroda:

dr Anna Nowak

e-mail: annanowa@univ.szczecin.pl, taks@univ.szczecin.pl

tel: 91 444 16 72