STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu
Jednostka prowadząca
Katedra Rachunkowości
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

 

Opis kierunku/Program

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

 

O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów.

Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. 

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz praktycy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Eokonmii, Finansów i Zarządzania,  ul. Mickiewicza 64

Czas trwania
jeden rok (dwa semestry)
Warunki zaliczenia

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminiów i zaliczeń przewidzianych programem studiów. 

Opłaty

1850 zł za semestr (możliwość płatności  ratach) 

 

 

Wykaz przedmiotów

Podstawy rachunkowości - 30 godz.

Ewidencje podatkowe przedsiębiorców - 20 godz.

Rachunkowość finansowa - 40 godz.

Sprawozdawczość finansowa - 20 godz.

Podstawy rachunku kosztów -15 godz.

Rachunkowość zarządcza -20 godz. 

Prawo gospodarcze - 15 godz. 

Rozliczenia publiczno-prawne przedsiębiorstw- 10 godz. 

Interpretacja sprawozdań finansowych - 10 godz.  

Systemy finansowo - księgowe - 10 godz. 

Przedmiot do wyboru: Rachunkowość podatkowa lub Rachunkowość międzynarodowa - 10 godz.

RAZEM: 200 godz.

Dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy (należy wygenerować i wydrukować po zajetrowaniu się w  Elektornicznej Rejestracji Kandydatów) 

2. Odpis dyplomu lub potwierdzona przez uczelnie kserokopia 

3. Jedno zdjęcie w formacie 3,5x4,5

 

 

Sposób składania dokumentów

 Dokumnety można złożyć:

listownie lub kurierem - przesyłając na adres 

Katedra Rachunkowości 

Wydział Ekonomii, Finansow i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

z dopiskiem \\\\\\\"Studia Podyplomowe Rachunkowość od podstaw do certyfikatu\\\\\\\"

Terminy
składania dokumentów
Uwaga! Nabór przedłużony do 15 listopada br.
rozpoczęcia zajęć
październik 2020 r.
terminy zajęć

październik 2020 r. - czerwiec 2021 r. 

planowane terminy zjazdów:

1) 20,21,22.11.2020

2) 4,5,6.12.2021

3) 8,9,10.01.2021

4) 5,6,7.02.2021

5) 26,27,28.02.2021

Kontakt
kierownik studiów

dr Tomasz Kufel 

tel. 91 444 1968

mail:tomasz.kufel@usz.edu.pl 

Katedra Rachunkowości

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 10 (parter)

sekretariat

mgr Cecylia Różyło 

tel. 91 444 3485

mail: cecylia.rozylo@usz.edu.pl