STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

 

Opis kierunku/Program

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 
O przyjęciu na studia decyduje złożenie wymaganych dokumentów.

Szczegółowa informacja na temat planu zajęć, terminów opłat itp. przesłana zostanie pisemnie na adres do korespondencji.

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. 

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz praktycy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64

Czas trwania
jeden rok (dwa semestry)
Warunki zaliczenia

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminiów i zaliczeń przewidzianych programem studiów. 

Opłaty

1650 zł za semestr (możliwość płatności  ratach) 

 

 

Wykaz przedmiotów

Podstawy rachunkowości - 30 godz.

Ewidencje podatkowe przedsiębiorców - 20 godz.

Rachunkowość finansowa - 40 godz.

Sprawozdawczość finansowa - 20 godz.

Podstawy rachunku kosztów -15 godz.

Rachunkowość zarządcza -20 godz. 

Prawo gospodarcze - 15 godz. 

Rozliczenia publiczno-prawne przedsiębiorstw- 10 godz. 

Interpretacja sprawozdań finansowych - 10 godz.  

Systemy finansowo - księgowe - 10 godz. 

Przedmiot do wyboru: Rachunkowość podatkowa lub Rachunkowość międzynarodowa - 10 godz.

RAZEM: 200 godz.

Dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy (należy wygenerować i wydrukować po zajetrowaniu się w  Elektornicznej Rejestracji Kandydatów) 

2. Odpis dyplomu lub potwierdzona przez uczelnie kserokopia 

3. Jedno zdjęcie w formacie 3,5x4,5

 

 

Sposób składania dokumentów

 Dokumnety można złożyć:

  • osobiście - w sekretariacie Instytutu Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 211 w godz. 8.00-15.00 lub
  • listownie - przesyłając na adres 

Instytut Rachunkowości 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Rachunkowość od podstaw do certyfikatu"

Terminy
składania dokumentów
Studia uruchomione, trwa drugi nabór. Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
25.10.2019 r.
terminy zajęć

terminy zjazdów w I semetrze:

1)    25,26,27.10

2)    15,16,17.11

3)    6,7,8.12

4)    10,11,12.01

5)    31.01, 1,2.02

6)    28,29.02, 1.03

II semetr - luty 2020 - czerwiec 2020 

Kontakt
kierownik studiów

dr Tomasz Kufel 

tel. 91 444 1968

mail:tomasz.kufel@usz.edu.pl 

Instytut Rachunkowości

Katedra Pomiaru i Kontroli Wyników

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 314 (III piętro)

sekretariat

mgr Cecylia Różyło 

tel. 91 444 21 46 

fax. 91 444 21 47 

mail: cecylia.rozylo@usz.edu.pl

Instytut Rachunkowości

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

pok. 211 (II piętro)