STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu 7 edycja
Jednostka prowadząca
Instytut Rachunkowości
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych

 

Opis kierunku/Program

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów, zaliczeń otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki rekrutacji

Według kolejności zgłoszeń 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Uczestnicy

Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. 

Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz praktycy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 oraz soboty i niedziele od godz. 9.00 średnio raz w miesiącu, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64

Czas trwania
jeden rok (dwa semestry)
Warunki zaliczenia

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych po zdaniu wszystkich egzaminiów i zaliczeń przewidzianych programem studiów 

Opłaty

1650 zł za semestr (możliwość płatności  ratach) NOWA NIŻSZA CENA! 

Wykaz przedmiotów

Podstawy rachunkowości - 30 godz.

Ewidencje podatkowe przedsiębiorców - 20 godz.

Rachunkowość finansowa - 40 godz.

Sprawozdawczość finansowa - 20 godz.

Podstawy rachunku kosztów -15 godz.

Rachunkowość zarządcza -20 godz. 

Prawo gospodarcze - 15 godz. 

Rozliczenia publiczno-prawne przedsiębiorstw- 10 godz. 

Interpretacja sprawozdań finansowych - 10 godz.  

Systemy finansowo - księgowe - 10 godz. 

Przedmiot do wyboru: Rachunkowość podatkowa lub Rachunkowość międzynarodowa - 10 godz. 

 

RAZEM: 200 godz. 

 

Dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy (w załączniku)

2. Odpis dyplomu lub potwierdzona przez uczelnie kserokopia 

3. Dwa zdjęcia w formacie 3,5x4,5

4. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez uczelnie (najlepiej powiększona i rozjaśniona)

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

 Dokumnety można złożyć:

  • osobiście - w sekretariacie Instytutu Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, pok. 211 w godz. 8.00-15.00
  • listownie - przesyłając na adres 

Instytut Rachunkowości 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Rachunkowość od podstaw do certyfikatu"

 

Terminy
składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do 13 października (po dokonaniu elektronicznej rekrutacji na studia podyplomowe poprzez system ERK)
rozpoczęcia zajęć
październik 2017 r.
terminy zajęć

.

Kontakt
kierownik studiów

dr Tomasz Kufel 

tel. 91 444 1968

mail: tomasz@wneiz.pl

Instytut Rachunkowości

Katedra Pomiaru i Kontroli Wyników

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

pok. 314 (III piętro)

sekretariat

mgr Cecylia Różyło 

tel. 91 444 21 46 

fax. 91 444 21 47 

mail: krach@wneiz.pl

Instytut Rachunkowości

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 

pok. 211 (II piętro)