STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Rynek nieruchomości - 21 edycja, REKRUTACJA TRWA
Jednostka prowadząca
Katedra Ekonometrii
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy związanej z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Ponadto studia uzupełniają wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i zagadnień technicznych związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Opis kierunku/Program

Słuchacz ma możliwość ukończenia Studiów Podyplomowych Rynek Nieruchomości w zakresie trzech specjalności: wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Słuchacz wybiera co najmniej jedną specjalność.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia praktyk zawodowych i uzyskania licencji zawodowej  z zakresu wyceny nieruchomości oraz uzyskania certyfikatów z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomości. 

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA TRWA DO 28 lutego 2018r.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się mailowe na adres: nieruchomosci@wneiz.pl

a następnie:

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Studia adresowane są do praktyków rynku nieruchomości z zakresu wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomości oraz osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości.

Wykładowcy

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi oraz specjaliści z zakresu rynku nieruchomości, posiadający licencje zawodowe w specjalnościach: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami. 

Organizacja nauki

Studia Podyplomowe trwałą 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

 

Czas trwania
1 rok (2 semestry).
Warunki zaliczenia

Studia kończą się pisemnym egzaminem i pracą dyplomową.

Opłaty

Opłata roczna za jedną specjalność wynosi 3500 zł, płatna w  dwóch ratach (2300 przed pierwszym zjazdem i 1200 w połowie Studiów.

Wykaz przedmiotów
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Podstawy wiedzy technicznej
 • Szacowanie nieruchomości
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Seminaria dyplomowe
Dokumenty
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • 1 zdjęcie,
 • ksero dowodu osobistego

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można wysłać pocztą na adres sekretariatu: WNEiZ ul. Mickiewicza 64; lub dostarczyć osobiście do pok. 220.

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 15 stycznia 2018r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
marzec 2018r.
terminy zajęć

piątek 17-21

sobota 9-18

niedziela 9-14

zjazdy odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Józef Hozer

tel. 91-444-21-21

sekretariat

Barbara Zaorska tel. 91-444-21-21

nieruchomosci@wneiz.pl

WNEiZ ul. Mickiewicza 64; pok. 220; II piętro.