STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli, Koszalin
Jednostka prowadząca
Wydział Teologiczny, Sekcja w Koszalinie
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii katolickiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (niekończących się maturą)

Opis kierunku/Program

Dwuletnie studia podyplomowe 

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów -> 

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Osoby posiadające wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym (lub w trakcie dwóch ostatnich lat odbywania takich studiów).

Wykładowcy

ks. prof. dr hab. Janusz Lemański

ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz

ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak

ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak

ks. dr Tadeusz Ceynowa

dr hab. Zbigniew Danielewicz

ks. dr Krzysztof Gorczyński

ks. dr Andrzej Hryckowian

ks. dr Jarosław Kwiecień

ks. dr Radosław Mazur

ks. dr Piotr Pękul

ks. dr Piotr Skiba

ks. dr Radosław Suchorab

ks. dr Tomasz Tomaszewski

ks. dr Wojciech Wójtowicz

ks. dr Dariusz Wypych

mgr Irena Hanus

Organizacja nauki

Czas trwania studiów to 4 semestry

Zajęcia I semestru rozpoczynają się pod koniec września 2018 r., kończą ok. połowy stycznia 2019 r.

Zajęcia kolejnych semestrów trwają orientacyjnie:

- semestr II: od połowy lutego 2019 r. do trzeciej dekady czerwca 2019 r.

- semestr III: od początku października 2019 r. do połowy stycznia 2020 r.

- semestr IV: od połowy lutego 2020 r. do trzeciej dekady czerwca 2020 r.

Czas trwania
2 lata (4 semestry)
Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i zaliczenie praktyk katechetycznych.

Opłaty

1250 zł/semestr (w sumie 5000 zł)

Wykaz przedmiotów

Filozofia

Teologia patrystyczna

Historia Kościoła

Katechetyka fundamentalna

Katechetyka materialna

Katechetyka szczegółowa

Teologia laikatu i apostolstwa

Prawo kanoniczne

Teologia fudamentalna

Religiologia

Teologia moralna fundamentalna

Teologia moralna szczegółowa

Teologia dogmatyczna

Teologia biblijna (Stary i Nowy Testament)

Teologia duchowości

Ekumenizm

Dydaktyka katechetyczna

Liturgika

Praktyki katechetyczne

Dokumenty

- podanie kandydata na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu ERK po rejestracji konta)

- dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie uprawnień pedagogicznych (lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu studiów II stopnia bądź magisterskich obejmujących przygotowanie pedagogiczne)

- trzy zdjęcia

- dowód osobisty (do wglądu)

 

Sposób składania dokumentów

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą - w sekretariacie w Koszalinie (kod pocztowy 75-817), ul Seminaryjna 2 (gmach WSD )

Terminy
składania dokumentów
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
rozpoczęcia zajęć
29.09.2018 r.
terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty roku akademickiego, w godz. 8.30-18.5o w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

Kontakt
kierownik studiów

Kierownik Studiów Podyplomowych

ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US

tel. kom. 606 453 813

e-mail: jbujak@koszalin.opoka.org.pl

sekretariat

Sekretariat WT

ks. Krzysztof Gorczyński

tel. 94 345 90 22

e-mail: sekretariat@itkoszalin.pl