STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Wychowanie do Życia w Rodzinie z Elementami Edukacji Seksualnej
Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Cel studiów

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania do życia w rodzinie, w tym: psychologii, pedagogiki, prawa, seksuologii, zagadnień medycznych oraz dydaktyki nauczania. Nadają kwalifikacje zawodowe do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego. 

Opis kierunku/Program

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli pracownicy naukowi: wykładowcy na kierunku Nauki o rodzinie oraz Familiologia.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Złożenie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Posiadanie uprawnień: przygotowanie pedagogiczne.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Nauczyciele szkół wszystkich typów

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Liczba godzin praktyk: 90 Przewidziane są do realizacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pod opieką nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i napisaniu pracy końcowej.

Opłaty

1400,00 za jeden semestr x 3 semestry = 4200,00 zł

Wykaz przedmiotów

Przykładowe przedmioty:

  • elementy seksuologii medyczne
  • wybrane zagadnienia biomedyczne
  • profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży
Dokumenty
  • Odpis/kopia dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy  - wydruk z systemu ERK
  • zdjęcie - 1 szt.,

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Za pośrednictwem poczty:

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Krakowska 71-79

71-004 Szczecin

dopisek \"studia podyplomowe\"

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 1 lipca 2020 r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
październik 2020 r.
terminy zajęć

październik 2020 r. - marzec 2022 r.

Kontakt
kierownik studiów

 

dr Marta Komorowska-Pudło

e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl

sekretariat

Anna Marczuk-Strawa (pokój 166)

tel. 091 444 3356

e-mail: anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl