STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest pozyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności do projektowania i wdrażania spójnego oraz skutecznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe są skierowane do kadry kierowniczej organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi,prowadzących  własne przedsiębiorstwa, lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Program studiów pozwala słuchaczom rozwinąć  strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, a także  umożliwia   pozyskanie  szerokiego spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy dla osoby zarządzającej zespołem.

Praktyczny charakter studiów zapewnią praktycy opierający swoją wiedzę na doświadczeniach biznesowych oraz  posługujący się aktywnymi formami nauczania.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Należy dostarczyć wymagane dokumenty  pocztą na wybrany wydział.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uczestnicy

Ukończone studia co najmniej licencjackie. 

Wykładowcy

Pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00, co dwa tygodnie. 

Czas trwania
1 rok/dwa semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą sie wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym złożeniu i zaliczeniu pracy zaliczeniowej. 

Opłaty

1700 za semestr (3400; zł. za całe studia). Istnieje możliwość opłaty w ratach. 

Wykaz przedmiotów
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Komunikowanie w organizacji
 • Kultura organizacji
 • Osobowość pracownicza
 • Wypalenie zawodowe jako wynik stresu organizacyjnego
 • Przywództwo. Lider w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem 
 • Zarządzanie różnorodnością 
 • Psychologia coachingu
 • Negocjacje 
 • Systemy motywacji w organizacji 
 • Ocena i rozwój pracownika 
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Asertywność 
 • Zmiana w organizacji 
 • Prawne aspekty zatrudnienia 
 • seminarium
 • Łącznie 192 godziny
Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa nastepującą dokumentację:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów

2. Kwestionariusz osobowy - do pobrania z systemu ERK

3. Zdjęcie w formacie dowodowym  - 1 szt. 

 

Limit miejsc: 30 osób

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Pocztą lub kurierem przesłać na adres. 

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK od 01.07.2020 r.
rozpoczęcia zajęć
listopad 2020 r.
terminy zajęć

informacja w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska 

adres e-mail: danuta.kopycinska@usz.edu.pl

tel. 91 444 2082 

sekretariat

mgr Gabriela Suchta  

adres e-mail: gabriela.suchta@usz.edu.pl

tel. 91 444 2091