STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja trwa!
Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Cel studiów

Celem studiów jest pozyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności do projektowania i wdrażania spójnego oraz skutecznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.

Opis kierunku/Program

Studia podyplomowe są skierowane do kadry kierowniczej organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi,prowadzących  własne przedsiębiorstwa, lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Program studiów pozwala słuchaczom rozwinąć  strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, a także  umożliwia   pozyskanie  szerokiego spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy dla osoby zarządzającej zespołem.

Praktyczny charakter studiów zapewnią praktycy opierający swoją wiedzę na doświadczeniach biznesowych oraz  posługujący się aktywnymi formami nauczania.

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Uczestnicy

Ukończone studia co najmniej licencjackie. 

Wykładowcy

Pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00, co dwa tygodnie. 

Czas trwania
1 rok/dwa semestry
Warunki zaliczenia

Studia podyplomowe kończą sie wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym złożeniu i zaliczeniu pracy zaliczeniowej. 

Opłaty

1750 za semestr (3500; zł. za całe studia). Istnieje możliwość opłaty w ratach. 

Wykaz przedmiotów
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Komunikowanie w organizacji
 • Kultura organizacji
 • Osobowość pracownicza
 • Wypalenie zawodowe jako wynik stresu organizacyjnego
 • Przywództwo. Lider w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem 
 • Patalogiczne wspekty w zarządzaniu zespołem pracowniczym
 • Psychologia coachingu
 • Negocjacje 
 • Systemy motywacji 
 • Ocena i rozwój pracownika 
 • Psychologiczny trening menedżerski 
 • Asertywność 
 • Zmiana w organizacji 
 • Prawne aspekty zatrudnienia 
 • Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Łącznie 192 godziny
Dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa nastepującą dokumentację:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów

2. Kwestionariusz osobowy - do pobrania z systemu ERK

3. Zdjęcie w formacie dowodowym  - 1 szt. 

 

Limit miejsc: 30 osób

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty - osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

 

Sposób składania dokumentów

Osobiście lub pocztą. 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 31.10.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019 r.
terminy zajęć

informacja w późniejszym terminie

Kontakt
kierownik studiów

prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska 

adres e-mail: danutak@wneiz.pl 

tel. 91 444 19 00 lub 607 51 52 90

sekretariat

mgr Gabriela Suchta  

adres e-mail: gabriela.suchta@usz.edu.pl

tel. 91 444 19 00  lub 607 51 52 90