STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Arytmetyka finansowa w nauczaniu szkolnym , edycja I, 2019/2020
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne) słuchaczy z elementami arytmetyki finansowej i funkcji finansowych w programie Excel.

Opis / Program

W trakcie kursu uczestnicy zostana zapoznani z funkcjami finansowymi w programie Excel i ich wykorzystaniem do obliczeń finansowych, z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami oprocentowania kapitału, ciągów płatności oraz reguł finansowych spłaty kredytu.

Uczestnicy

Nauczyciele uczący matematyki w  szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
4 miesiące, 50 godzin
Opłaty

500 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

-1 zdjęcie, legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
do 27.09.2019 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbywac się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl