STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Język polski jako obcy
Jednostka
Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel

Kształtowanie i rozwijanie  kompetencji komunikacyjnych w języku polskim od prostych po złożone działania receptywne, produktywne i interakcyjne w formie ustnej i pisemnej. Poznanie wiadomości z realioznawstwa Polski. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania kontekstów socjokulturowych w języku polskim.

Opis / Program

Kurs języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.). Zajęcia planowane są na piątki (zajęcia popołudniowe) i soboty (zajęcia dopołudniowe): 15 x 2 godziny.

 

Uczestnicy

Osoby dorosłe (mające ukończone 18 lat) zainteresowane nauką języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania (poziomy A0, A1, B1).

Prowadzący

Lektorzy języka polskiego jako obcego

Czas trwania
październik 2021 – styczeń 2022
Opłaty

650 zł

Dokumenty

1

 

Sposób składania dokumentów

1

Terminy
składania dokumentów
25 IX 2021 r.
rozpoczęcia zajęć
1 X 2021 r.
terminy zajęć

piątki lub soboty od 1 X 2021 r.

Kontakt

Agnieszka Szczaus, kierownik kursu

e-mail: plus@usz.edu.pl