STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Jednostka
Instytut Nauk Prawnych
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Cel

Przygotowanie kursantów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską i prokuratorską.

Opis / Program

Zajęcia będą prowadzone przez znakomitych praktyków: radców prawnych, adwokatów oraz sędziów, którzy przedstawią podstawowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do egzaminów wstępnych, ale także przerobią z Uczestnikami kursu akty prawne, wymagane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na tegorocznych egzaminach. Dodatkowo przewidziane są odpowiednie moduły praktyczne dla poszczególnych aplikacji. Kurs kończy się zaliczeniem w postaci próbnego testu wstępnego na aplikacje.

Uczestnicy

Studenci V roku studiów prawniczych oraz absolwenci, którzy ukończyli studai prawnicze.

Prowadzący

Prowadzący to praktykujący prawnicy: radcowie prawni, adwokaci oraz sędziowie, którzy posiadają wieloletni staż pracy oraz doświadczenie w aspekcie kształcenia młodych prawników.

Czas trwania
140 godzin akademickich
Opłaty

1800,00 zł 

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (40 osób).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Wypełniony kwestionariusz osobowy należy przesłać na adres email:

ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl

lub

ewa.milczarek@usz.edu.pl

Terminy
składania dokumentów
4.06. - 10.06.2020 rok
rozpoczęcia zajęć
13.06.2020 rok
terminy zajęć

Zajęcia będą się odbywać jako zjazdy weekendowe. Szczegółowy harmonogram zostanie podany niebawem.

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

 

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela - kierownik kursu

tel. 91 444 28 37

email: ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl