STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Nauczanie geometrii za pomocą programu Geogebra, edycja II, 2019/2020
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne) słuchaczy z programem Geogebra.

Opis / Program

W trakcie kursu uczestnik zostanie zapoznany z programem Geogebra i jego wykorzystaniem do nauczania geometrii.

Uczestnicy

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
1 dzień (12 godzin)
Opłaty

200 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (120).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

-1 zdjęcie legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pok. 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

 

Terminy
składania dokumentów
do 27.09.2019 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbędą się w sobotą. Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15, pok. 20

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl