STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Nauka programowania z językiem niemieckim, edycja I 2019/2020
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Opis / Program

Kurs kierowany jest do osób chcących nauczyć się  programowania w językach Java i C++ oraz chcących poznać podstawowe technologie używane do tworzenia aplikacji internetowych  a także podstawy algorytmów i struktur danych. Ponadto kurs umożliwia osiągnięcie znajomosci języka niemieckiego na poziomie B2 z jednoczesnym zapoznaniem sie ze słownictwiem niemieckim z zakresu informatyki i programowania.

Od kandydatów jest wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

 

 

Uczestnicy

Osoby chętne nauczyć się  programowania w językach Java i C++ oraz chcące poznać podstawowe technologie używane do tworzenia aplikacji internetowych.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
1 semestr (180 godzin)
Opłaty

1500 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (15)

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy

-1 zdjęcie legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pok. 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
do 27.09.2019 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbywac się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Załączniki
Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15, pok. 20

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl