STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Nowe kompetencje w nowym kraju - kurs dla obywateli Ukrainy - edycja II
Jednostka
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Wydział
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Cel

Podniesienie kompetencji zawodowych potencjalnych pracowników regionu szczecińskiego pochodzących z Ukrainy.

 

Opis / Program

Ukończenie kursu gwarantowałoby Słuchaczom podstawowe umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz uzyskanie wiadomości z zakresu prawa pracy i rynku pracy, kultury polskiej, regionu zachodniopomorskiego i Szczecina, sytuacji politycznej oraz perspektyw zmian ekonomiczno-społeczno–polityczno- kulturowych.

Uzyskana wiedza byłaby pomocna w zaklimatyzowaniu się w regionie, byłaby przygotowaniem do podjęcia studiów, czy też podjęcia pracy lub dawałaby szanse na otrzymanie awansu zawodowego. 

Uczestnicy

Obywatele Ukrainy

Prowadzący

Lektorzy języka polskiego (z Wydział Filologicznego US) oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni z następujących Wydziałów US: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego.

Czas trwania
120 godzin
Opłaty

Wysokośc opłaty zostanie podana we wrzesniu 2018 r.

Dokumenty

Formularz zgłoszenia.

Formularz dostepny u Pani Anety Szeremety (kontakt: aneta.szeremeta@usz.edu.pl, tel. 91 444 1314)

Sposób składania dokumentów

Zgłoszenie udziału za pośrednictwem formularza. 

Kontakt bezpośredni z Panią Anetą Szeremetą:

e-mail: aneta.szeremeta@usz.edu.pl, tel. 91 444 1314

Terminy
składania dokumentów
Termin zostanie podany we wrześniu 2018 r.
rozpoczęcia zajęć
Termin zostanie podany we wrześniu 2018 r.
terminy zajęć

Terminy zostaną podane we wrześniu 2018 r.

Kontakt

Aneta Szeremeta:

e-mail: aneta.szeremeta@usz.edu.pl, tel. 91 444 1314