STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Otwarty kurs języka obcego
Jednostka
Wydział Filologiczny
Wydział
Wydział Filologiczny
Cel

Nabycie umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku obcym na poziomie podstawowym, a przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym.

Opis / Program

Nauka języka angielskiego, niemieckiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym oraz francuskiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym. Słuchacz wybiera i realizuje naukę jednego języka na określonym poziomie.Warunkiem uruchomienia kursu danego języka jest utworzenie się minimum 10-osobowej grupy słuchaczy.

Kurs trwa dwa semestry (jeden rok akademicki). W każdym semestrze zaplanowano 10 spotkań (zjazdów). Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10.30-13.30 (4 godziny lekcyjne po 45 min.) Cały kurs obejmuje w sumie 80 godzin zajęć.

Uczestnicy

Adresatami kursu są osoby dorosłe - powyżej 16 roku życia.

Prowadzący

Wykwalifikowani lektorzy języków obcych - pracownicy Wydziału Filologicznego US.

Czas trwania
1 X 2018 r - 30 VI 2019
Opłaty

Koszt rocznego kursu językowego wynosi 1.100 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch równych ratach (po 550 zł).

Dokumenty

Zgłoszenie na fromularzu dostępnym w załaczniku.

Sposób składania dokumentów

Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl

albo bezpośrednie złożenie wersji papierowej na Wydziale Filologicznym US,

al. Piastów 40b, budynek nr 5 pok. 104.

UWAGA! 

Do 25 X 2018 przedłużona jest rekrutacja na kurs języka niemieckiego (oba poziomy), włoskiego (poziom podstawowy) oraz angielskiego (oba poziomy).

Zakończona została rekrutacja na kurs języka francuskiego i rosyjskiego. Ze względu na małą liczbę zgłoszeń kurs w tych grupach nie zostanie uruchomiony.

13 X 2018 r., zgodnie z planem, rozpoczną się zajęcia w grupach z języka angielskiego (oba poziomy) oraz włoskiego.

Zajęcia z języka niemieckiego (oba poziomy) rozpoczna się 27 X 2018 r. Zostanie ustalony dodatkowy termin zjazdu celem odrobienia zajęć z 13 X 2018 r.

 

 

Terminy
składania dokumentów
1 IX - 25 X 2018 r.
rozpoczęcia zajęć
13 X 2018 r.
terminy zajęć

SEMESTR I (zimowy 2018/2019)

ZJAZD 1 – 13 X 2018, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 2 – 27 X 2018, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 3 – 3 XI 2018, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 4 – 10 XI 2018, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 5 – 1 XII 2018, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 6 – 15 XII 2018, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 7 – 5 I 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 8 – 19 I 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 9 – 2 II 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 10 – 9 II 2019, godz. 10.30 – 13.30

SEMESTR II (letni 2018/2019)

ZJAZD 11 – 23 II 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 12 – 9 III 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 13 – 23 III 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 14 – 6 IV 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 15 – 27 IV 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 16 – 11 V 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 17 – 25 V 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 18 – 8 VI 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 19 – 29 VI 2019, godz. 10.30 – 13.30
ZJAZD 20 – 6 VII 2019, godz. 10.30 – 13.30

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym nr 4 Wydziału Filologicznego US przy al. Piastów 40B.

Kontakt

dr Agnieszka Szlachta - kierownk kursu, kontakt mailowy pod adresem: malypoliglota@univ.szczecin.pl

mgr Renata Armińska - obsługa administracyjna kursu, tel. 91 444 28 80