STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Otwarty kurs języka obcego
Jednostka
Wydział Filologiczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel

Nabycie przez uczestnika kursu umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w wybranym języku obcym (angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim albo rosyjskim) na poziomie podstawowym (A1), a w przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym (w zależności od stopnia znajomości języka obcego: A2, B1 lub B2).

Dla osób zapisujących się do grup średniozaawansowanych - ze względu na zróżnicowany stopień znajomości języka - przeprowadzony zostanie (przed pierwszymi zajęciami) test poziomujący. 

 

Opis / Program

Nauka języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Słuchacz wybiera i realizuje naukę jednego języka na określonym poziomie. Warunkiem uruchomienia kursu danego języka jest zapisanie się odpowiedniej liczby słuchaczy.

Kurs trwa dwa semestry (jeden rok akademicki). W każdym semestrze odbywa się 10 spotkań (zjazdów). Zajęcia są w soboty i rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych. Jeden zjazd składa się z bloku 4 godzin zajeć lekcyjnych (po 45 min.) Cały kurs obejmuje w sumie 80 godzin zajęć (po 40 w semestrze).

UWAGA!

7 X 2019 r. został zamknięty nabór do grup języka francuskiego i rosyjskiego.

Przyjmowane są jeszcze zgłoszenia do pozostałych grup językowych.

Uczestnicy

Osoby dorosłe (ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu).

Prowadzący

Wykwalifikowani lektorzy języków obcych, w większości pracownicy Wydziału Filologicznego US.

Czas trwania
1 X 2019 r - 11 VII 2020
Opłaty

Koszt rocznego kursu wynosi 1.300 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach: dwóch (po 660 zł za semestr) lub czterech (po 335 zł; w każdym semestrze wymagana jest wpłata dwóch rat).

Dokumenty

Zgłoszenie na formularzu dostępnym w załączniku. Integralną częścią zgłoszenia jest oświadczenie RODO. Na obu dokumentach wymagany jest podpis kandydata. 

 

Sposób składania dokumentów

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z oświadczeniem RODO można złożyć dwojako:

1) albo przesłać skan na adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl lub agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

2) albo złożyć w wersji papierowej na Wydziale Filologicznym US, al. Piastów 40B, budynek nr 5, pok. 208.

 

 

 

Terminy
składania dokumentów
2 IX - 4 X 2019 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r.
terminy zajęć

Szczegółowy harmonogram zajeć zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

Zajęcia będą się odbywały w budynku dydaktycznym nr 4 Wydziału Filologicznego US przy al. Piastów 40B.

Kontakt

dr Agnieszka Szlachta - kierownk kursu, kontakt poprzez adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl lub agnieszka.szlachta@usz.edu.pl