STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Otwarty kurs języka polskiego
Jednostka
Wydział Filologiczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Cel

Nabycie umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku polskim na poziomie podstawowym, a w przypadku osób ze znajomością podstaw języka – na poziomie średniozaawansowanym, w tym przygotowanie do egzaminu państwowego z języka polskiego (poziom B2).

Opis / Program

Intensywny kurs nauki języka polskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Uczestnik kursu wybiera naukę na jednym poziomie. Na każdym poziomie zaplanowanych jest 50 godzin zajęć z prowadzącym (50 x 45 min). Zajęcia podzielone są na 4 zjazdy obejmujące dwa dni nauki: sobota-niedziela po 6-7 godzin każdego dnia.

Uczestnicy

Oferta  adresowana jest do osób dorosłych (mających ukończony 18 rok życia), dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób bez znajomości podstaw języka polskiego. Poziom średniozaawansowany skierowany jest do osób ze znajomością podstaw języka polskiego. 

Prowadzący

Wykwalifikowani specjaliści z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Czas trwania
25 maja 2019 – 7 lipca 2019
Opłaty

780 zł.

 

Wpłaty można wnieść:

1) albo przelewem na konto:

Wydział Filologiczny US, al. Piastów 40B, 71-065 Szczecin

nr konta: 77 1050 1559 1000 0022 6824 9873

wpisując:

- „OKJP-nazwisko i imię-P1” - za poziom podstawowy

-„OKJP-nazwisko i imię-P2” - za poziom średniozaawansowany

 

2) albo gotówką w sekretariacie kursu

(budynek nr 5 przy al. Piastów 40b w Szczecinie, pokój 104), w dni robocze w godz. 9.oo-15.oo.

 

Termin wniesienia opłaty:

- za kurs podstawowy - do 30 maja 2019 r.

- za kurs średniozaawansowany - do 23 maja 2019 r.

 

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe wniesienie opłaty.

Wymagane dokumenty od kandydata na potrzeby rekrutacji: podanie-kwestionariusz (wzór w załączniku) z zaznaczonym wyborem poziomu nauki.

Uczestnik kursu ma obowiązek przedłożyć organizatorowi dodatkowo: dokument tożsamości do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty (dotyczy płatności przelewem).

Dowód potwierdzający dokonanie przelewu należy przedłożyć w terminie wymaganej płatności, tzn. do 23 maja 2019 r. za  kurs średniozaawansowany i do 30 maja 2019 r. - za kurs podstawowy. 

Można to zrobić:

1) albo przesyłając skan/zdjęcie na adres: nina.pielacinska@usz.edu.pl

2) albo przynosząc do sekretariatu kursu: budynek nr 5 przy al. Piastów 40b w Szczecinie, pokój 104, w dni robocze w godz. 9.oo-15.oo.

 

 

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Wypełniony kwestionariusz należy:

albo przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: nina.pielacinska@usz.edu.pl

albo złożyć osobiście (lub za pośrednictwem innej osoby) pod adresem: Wydział Filologiczny US - budynek 5, pok. 104, al. Piastów 40B, Szczecin; dokumenty są przyjmowane w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

Terminy
składania dokumentów
Zgłoszenie powinno wpłynąć do organizatora najpóźniej: na kurs średniozaawansowany - do 23 maja 2019 r.; na kurs podstawowy – do 30 maja 2019 r.
rozpoczęcia zajęć
Poziom średniozaawansowany rozpoczyna zajęcia 25 maja br. i kończy 16 czerwca br. (UWAGA! nastąpiła zmiana terminu kursu). Poziom podstawowy rozpoczyna zajęcia 1 czerwca br. i kończy 7 lipca br.
terminy zajęć

Poziom średniozaawansowany  - terminy zjazdów

(UWAGA! nastapiła zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu)

25-26.05 sobota i niedziela 12x45min. (6h+6h) godz. 9.00-14.00, sala nr 1

01-02.06 sobota i niedziela 12x45min. (6h+6h) od godz. 9.00

08-09.06 sobota i niedziela 13x45min. (7h+6h) od godz. 9.00

15-16.06 sobota i niedziela 13x45min. (7h+6h) od godz. 9.00

 

Poziom podstawowy - terminy zjazdów:

1-2.06 sobota i niedziela 12x45min. (6h+6h) godz. 9.00-14.00

15-16.06 sobota i niedziela 12x45min. (6h+6h) od godz. 9.00

29-30.06 sobota i niedziela 13x45min. (7h+6h) od godz. 9.00

06-07.07 sobota i niedziela 13x45min. (7h+6h) od godz. 9.00

Numer sali zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Szczecinie na Wydziale Filologicznym US: al. Piastów 40B, budynek nr 4.

Kontakt

dr Nina Pielacińska, kierownik kursu, e-mail:

nina.pielacinska@usz.edu.pl

 

mgr Renata Żuk, obsługa administracyjna kursu

tel.: 91 444 28 80 (w dni robocze w godz. 9.00-15.00)