STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Rodzina wobec współczesnych wyzwań
Jednostka
Uniwersytet Szczeciński
Wydział
Wydział Teologiczny
Cel

Zagadnienia stanowiące podmiot wiary zostaną wyjaśnione (w miarę możliwości) w ramach poszczególnych zajęć teoretycznych. Innymi słowy szkolenie poszerzy horyzont wiedzy o wierze.

Opis / Program

W ramach szkolenia odbywać sie będą wykłady z teologii biblijnej, dogmatycznej i moralnej oraz z zakresu Badań nad Rodziną prowadzone przesz wykładowców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

W trakcie szkolenia odbędzie się 5 zjazdów po 8 godzin wykładowych. Zajęcia I edycji podejmie czterech wykładowców, po 10 godzin wykładowych każdy.

Wykłady odbywać się będą od października do grudnia 2017 r. w soboty w godz. 9.00 - 17.00 w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Pawła VI nr 2.

Uczestnicy

Szkolenie Rodzina wobec współczesnych wyzwań kierowane jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat rodziny w ujęciu biblijnym oraz jej zadań w dzisiejszej przestrzeni i zagrożeni w dobie synodu biskupów na temat rodziny, głównie katechetów, doradców poradni rodzinnych, członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych.

Prowadzący

- ks. dr hab. Cezary Korzec prof. US (teologia biblijna) Obraz człowieka w Biblii

- ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US (teologia moralna) Nowe wyzwania bioetyczne w życiu małżeńskim i rodzinnym

- ks. dr hab. Janusz Bujak Prof. US (teologia dogmatyczna) Wizja człowieka jako mężczyzny i kobiety w świetle katechez św. Jana Pawła II "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"

- dr Marta Komorowska-Pudło (pracownia badań nad rodziną) Zasoby współczesnej rodziny

Czas trwania
jeden semestr
Opłaty

150 zł za 5 zjazdów po 8 godzin wykłaowych

Dokumenty

- podanie: kwestionariusz kandydata na szkolenie

- kserokopia dowodu osobistego

- zdjęcie

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Pawła VI nr 2
71-459  SZCZECIN

Terminy
składania dokumentów
25.09.2016
rozpoczęcia zajęć
01.10.2016
terminy zajęć

5 sobót w semstrze zimowym roku akad. 2017/2018

Kontakt

kierownik szkolenia:

ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US

 

sekretariat:

Malwina Grzesiak 

tel. 91 444 14 50, e-mail: malwina.grzesiak@usz.edu.pl