STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Systemy informacji geograficznej w praktyce - nowość
Jednostka
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę  wykorzystania metod GIS (Geographic Information Systems - Systemy Informacji Geograficznej).

 

Opis / Program

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie praktycznych zajęć na komputerach, w małych, kilkunastoosobowych grupach. Na zajęciach uczestnicy kursu nauczą się wykorzystywać materiały, głównie mapy, dostępne w internecie oraz bezpłatne aplikacje GIS a także wykonywać analizy geoinformacyjne.

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty. Kurs obejmuje 6 zjadów po średnio 10 godzin każdy (łącznie 60 godzin). Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę każdego z trzech przedmiotów polegającym na wykonaniu na komputerze zleconego przez nauczyciela zadania.

Uczestnicy

Wszyscy chętni, którzy ukończyli studia wyższe przynajmniej I stopnia.

Prowadzący

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US posiadający bogate doświadczenie w wykorzystywaniu metod GIS w pracy naukowej i dydaktycznej.

Czas trwania
X - XII 2018
Opłaty

600 zł, z możliwością płatności w dwóch ratach po 300 zł każda.

Dokumenty
  • Podanie - kwestionariusz  o przyjęcie na kurs,
  • potwierdzona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego,
  • zdjęcie dowodowe lub legitymacyjne.
Sposób składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, (ew. 310) – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek. Godz.: 12.00-15.00, ew. później po uzgodnieniu telefonicznym (nr 91-444-2526).

Istnieje możliwość przesłania podania i kopii dokumentów pocztą. Muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż do 21 IX (do godz. 15.00). W takim przypadku niezbędne będzie okazanie oryginałów dokumentów na pierwszym zjeździe.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy
składania dokumentów
10-21 IX 2018
rozpoczęcia zajęć
X 2018
terminy zajęć

X - XII 2018, szczegółowe terminy do ustalenia.

Kontakt

kierownik kursu: dr Małgorzata Świątek, tel. 91-444-25-26, e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl;
sekretariat: mgr Magdalena Klimczak, tel. 91-444-25-25 (od 7.15 do 15.00), e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl.

uwaga! w okresie od połowy lipca do końca sierpnia kontakt telefoniczny utrudniony ze względu na przerwę urlopową