STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Technologie geoinformacyjne (GIS) dla nauczycieli - nowość 2017/18
Jednostka
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi
Cel

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę  wykorzystania metod GIS.

W przypadku nauczycieli geografii jest to umiejętność wymagana podstawą programową obowiązującą w polskim systemie edukacji od roku szkolnego 2017/18.

Opis / Program

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie praktycznych zajęć na komputerach, w małych, kilkunastoosobowych grupach. Na zajęciach uczestnicy kursu nauczą się wykorzystywać materiały, głównie mapy, dostępne w internecie oraz bezpłatne aplikacje GIS a także wykonywać analizy geoinformacyjne.

Zajęcia odbywają się w piątki po południu (planujemy od 16.35 do 19.00) oraz w soboty od godz. 9.05. Kurs obejmuje 6 zjadów po średnio 10 godzin każdy (łącznie 60 godzin). Kończy się zaliczeniem na ocenę każdego z trzech przedmiotów polegającym na wykonaniu na komputerze zleconego przez nauczyciela zadania.

Uczestnicy

Wszyscy chętni, którzy ukończyli studia wyższe przynajmniej I stopnia, zwłaszcza nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na wszystkich poziomach kształcenia.

Prowadzący

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi US posiadający bogate doświadczenie w wykorzystywaniu metod GIS, zwłaszcza w pracy dydaktycznej.

Czas trwania
III 2018 - początek VI 2018
Opłaty

600 zł, z możliwością płatności w dwóch ratach po 300 zł każda.

Dokumenty
  • Podanie - kwestionariusz  o przyjęcie na kurs,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia,  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty,
  • zdjęcie legitymacyjne.
Sposób składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, (ew. 310) – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek. Godz.: 12.00-15.00, ew. później po uzgodnieniu telefonicznym (nr 91-444-2526).

Istnieje możliwość przesłania podania i kopii dokumentów pocztą. Muszą one wpłynąć do sekretariatu nie później niż do 28 II (do godz. 15.00). W takim przypadku niezbędne będzie okazanie oryginałów dokumentów na pierwszym zjeździe.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy
składania dokumentów
Termin: 12-28 II 2018
rozpoczęcia zajęć
17 III 2018
terminy zajęć

Od 17 III 2018 do 9 VI 2018, szczegółowe terminy do ustalenia.

Kontakt

kierownik kursu: dr Małgorzata Świątek, tel. 91-444-25-26, e-mail: malgorzata.swiatek@usz.edu.pl;
sekretariat: mgr Magdalena Klimczak, tel. 91-444-25-25 (od 7.15 do 15.00), e-mail: magdalena.klimczak@usz.edu.pl.

uwaga! w okresie wakacyjnym kontakt telefoniczny utrudniony ze względu na przerwę urlopową