STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa
Technologie informacyjne dla nauczycieli, edycja I, 2019/2020
Jednostka
Instytut Matematyki
Wydział
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Cel

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Opis / Program

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników ze współczesnymi metodami wspomagającymi prace nauczyciela w szkole, z najnowszymi metodami rozwijania aktywności uczniów za pomocą technologii informacyjnych oraz najważniejszymi metodami wykorzystania narzędzi internetowych w nauczaniu szkolnym.

Uczestnicy

Nauczyciele uczący przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Prowadzący

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.

Czas trwania
1 semestr (60 godzin)
Opłaty

600 zł

Dokumenty

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (160).

Wymagane dokumenty:

-kwestionariusz osobowy,

-1 zdjęcie legitymacyjne

-poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamośc uczestnika kursu.

Załączniki
Sposób składania dokumentów

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Matematyczno-Fizyczny

Sekretariat Instytutu Matematyki (pok. 20)

ul.Wielkopolska 15

70-451 Szczecin

Terminy
składania dokumentów
do 27.09.2019 r.
rozpoczęcia zajęć
październik 2019 r., dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym
terminy zajęć

Zajęcia odbywac się będą w soboty. Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Kontakt

Instytut Matematyki

ul.Wielkopolska 15, pok. 20

Szczecin

tel.91 444-12-61

mgr inż. Iwona Gałązka - Karbowiak

iwona.karbowiak@usz.edu.pl