STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP: 851-020-80-05
Regon: 001208777

Dział Spraw Studenckich

  • odwołania od decyzji organów pierwszej instancji w sprawach dotyczących toku studiów
  • inne sprawy dotyczące toku studiów

mgr Ewelina Skurłat

tel.: 91 444 11 64
e-mail:  ewelina.skurlat@univ.szczecin.pl